GLAZIK

GLAZIK

GLAZIK

GLAZIK

2011/6/7

DNA cot 1 LOF 70177/13884 250269604343000

Demon du Malocart

DNA comp cot 5 HD-A LOF 66 680/9 019 2EMV086 RCACS(1) EXCNE RCACIB(1) TAN

RUPERT LES MOUSTACHES D'OR

LOF 01/98601 OCEB3 DNA HD-A CACS (2) EXCCTNE FTGN-EXC ChT CACIT (3) ChTA

NARVICK DES ROUGES DE GALICE

051224/06398 LIVER ROAN WHITE

HD OTHER DYS-A

GADGET DE LA CHEMINÉE DE DAN

LOF 7 G.P.D. 42857/4990 MRK473

MAR.PAN.BLA.ROU.

GITANE DES ROUGES DE GALICE

MILDA DI SAN GERMANO

LOI 99/68500 BB(1)

BRINDILLE DU BOIS D'ONZION

LOF 64 012/11 716 DNA COT 6 HD-A EXC EXCCTNE RCACIT (1) TR 2EZH656

TSAR DU CLOS DU BIGON

LOF 57 / 884/7 614 2ATR412 Cot 4 HD A CACS(3) EXCCTNE CACIB(3) ChITFT ChFTA

URANE DU BOIS D' ONZION

LOF 59 345/10 623 2CTD978 COT 4 HD-A DNA ChFCS EXCCTNE CACIB(3) ChITFT ChFTA

Bellisse des Hauts De Kerjean

lof 63 198/11 636 cot.1 250269600882110

URAN II LES MOUSTACHES D'OR

LOI 03/139083 HD-A

MAX DES BORDS DU DAN

50 078/6 312 UFF803 DNA cot 6 HD-B ChFCS ChIB ChFTP ChITFT ChFTA

MILDA DI SAN GERMANO

LOI 99/68500 BB(1)

RANDY DE LA COIPÉANE

LOF 55 930/9 959 2AJB983 cot 1 HD-A TAN

Oward de la Coipéane

1998/10/17

FCI-A-Normal

LOF53332 XLY392

NARVICK DES ROUGES DE GALICE

051224/06398 LIVER ROAN WHITE

HD OTHER DYS-A

LORICE DE LA COIPÉANE

LOF-484981 TCR191

Lassie du Bois De Ribaute

1995/11/1

FCI-B-Borderline LOF 49213 TSX69

GADGET DE LA CHEMINÉE DE DAN

LOF 7 G.P.D. 42857/4990 MRK473

MAR.PAN.BLA.ROU.

HINDI

FRCH T/CH DF-TDA/CHDF-TDP LOF44645 NPN595